Projecten

sAAmen Deelen heeft haar roots in (marketing)communicatie. Met name binnen educatieve uitgeverijen. Gaandeweg heeft daarnaast de ontwikkeling tot gespreksleider en storyteller plaatsgevonden. Hier een aantal voorbeelden van projecten waaraan sAAmen Deelen heeft gewerkt binnen de volgende categorieën.

– Gespreksleiding/dagvoorzitterschap
– Een op een gesprekken/interviews
– Verhalen en andere optredens
– Ghostwriting en assistentie boeken en artikelen
– Copywriting
– Communicatie en marketing
– Evenementen

Gespreksleiding/dagvoorzitterschap

7 days of inspration

Begeleiding interactieve paneldiscussie voor het Nachtrestaurant. Zeer levendige sessie met de zaal. En inleiding en begeleiding van de afsluitende evaluatiesessies van de hele week.

ROC Aventus

Ludiek dagvoorzitterschap bij afscheid van iemand die met pensioen ging. Inleiding, aankondiging sprekers, quiz 1 tegen 100 en afsluiting.

HNWBlog-dag

Dagvoorzitterschap van de HNWBblogdag. Over het nieuwe werken.

Careerclub event

Dagvoorzitterschap Careerclub NHTV

Dialoogtafels

Tijdens de week van de dialoog begin november 2009 begeleidde sAAmen Deelen diverse dialoogtafels. Naar aanleiding van deze inspirerende tafels zijn er diverse activiteiten ontplooid door de deelnemer. sAAmen Deelen wordt regelmatig gevraagd door Nieuwe Maan om dialoogtafels te begeleiden bij organisaties.

Focusgroepsdiscussies

In het verleden heb ik voor reclamebureaus gewerkt en daar diverse focusgroepen begeleid in het kader van new business.

Een op een gesprekken/interviews

Individuele sessies

sAAmen delen helpt regelmatig zelfstandigen met het vinden van hun verhaal. Van positionering tot tekst.

HUB Uitgeverij

Voor het blad Vives, van HUB Uitgeverij, interviewde ik diverse mensen over digitale ontwikkelingen die een link hebben met het onderwijs.

EDG

Interviews voor het blad Prima!

Zint

Zint vroeg sAAmen Deelen een aantal teksten voor haar rekening te nemen. Onder andere een interview over onderwijsvernieuwing in het basisonderwijs.

Verhalen en (andere) optredens

Charter for compassion NL/TEDxYouthAMS

Presentatie van Manifest voor Compassie voor kinderen op TEDxYouth in opdracht van het Mozeshuis en in samenewerking met Hermann Wesseling College. Begeleiding van de schoolband bij (het voorbereiden van) hun optreden en het schrijven van de dialoog.

film

Society 3.0

sAAmen Deelen hielp Ronald van den Hoff van C.D.E.F. met de opstart van zijn boek en schreef een bijdrage in de vorm van een sprookje

Diverse evenementen

sAAmen Deelen vertelt regelmatig verhalen op maat tijdens evenementen. O.a. op bijeenkomst voor Charter for Compassion, Twedding en Inner hero Kickstarter van Jasper van Impelen.

Iamoneworld

Organisatie van het iamoneworldevent en diverse brainstorms over website e.d. en muzikale entertainment (zang).

Creducatief

sAAmen Deelen was betrokken bij de oprichting van Creducatief, driemansschap voor creatieve interventies op scholen en was betrokken als verhalenverteller/tekstschrijver en zangeres bij diverse teamdagen op scholen.

Origidee

Voor Origidee verzamelde en bewerkte sAAmen Deelen als vrijwilliger verhalen voor www.onzeverhalenparade.nl.

SG Stevensbeek

SG Stevensbeek vroeg sAAmen Deelen een afsluitende act te verzorgen voor een symposium over het Nieuwe leren. In samenwerking met Eventos leverde sAAmen Deelen een muzikant, een zangeres en een actrice en nam zelf ook een rol voor haar rekening.

Ghostwriting en assistentie bij het schrijven van boeken en artikelen

Society 3.0 – Ronald van den Hoff

Films maken en jongeren – Anna Spohr

Vitaliteitsmanagement – Alexander Rietkerk (artikel voor Tijdschrift voor Coaching)

Copywriting

Diverse websites, oa. www.actwild.nl

Vertaling autofolders in opdracht van Endure Design

Teksten en persberichten in het kader van opdrachten onder het volgende kopje.

Communicatie en marketing

Kringloop Midden Holland

PR- en reclameactiviteiten voor Kringloop Midden Holland.

Gemeente Kaag en Braassem

Communicatie-advies, productie van communicatiemiddelen en het schrijven van teksten.

Pearson Education

Verzorgen van 9 verkoopbrochures voor de afdeling Hoger Onderwijs. Tekst en traffic.

Marketingcommunicatieprojecten EPN

Het verzorgen van diverse gebruikersbijeenkomsten, mailings, e-mailings, methodewijzers en premiums voor methodes voor wiskunde en andere exacte vakken voor het voortgezet onderwijs.

Marketingcommunicatieprojecten NijghVersluys

Het updaten en herzien van folders en websites voor diverse methodes van NijghVersluys afdeling BVE (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) (najaar 2008/begin 2009).

Het verzorgen van aantal gebruikersbijeenkomsten, mailings, e-mailings en webteksten voor methodes voor geschiedenis, muziek en levensbeschouwing voor het voortgezet onderwijs (voorjaar 2007).

Noordhoff Uitgevers

Diverse projecten basisonderwijs, Sectorkrant BVE, Talenkrant Volwasseneneducatie 2006

Hobart Nederland

Pilotproject kwaliteits- en relatiemanagement. Onderzoeken klanttevredenheid en -behoefte bij klanten zonder servicecontract. Bezoek afgelegd aan ruim 150 klanten door groot deel van het land. Daarna advies over vervolgtraject.

Evenementen

Nederlands Uitgeversverbond/Groep Educatieve uitgeverijen

MBO en VO Centraal! 2008, MBO en VO Centraal! 2007

De NUV (Nederlands uitgeversverbond) vroeg sAAmen Deelen in samenwerking met VNU Exhibitions de coördinatie te verzorgen van MBO Centraal!, de teksten te schrijven en de fotografie te regelen voor de communicatiemiddelen voor MBO en VO Centraal! Bij beide events waren 11 educatieve uitgeverijen betrokken en voor MBO Centraal! zijn er rond de 60 workshops georganiseerd voor docenten binnen het MBO.

Wolters-Noordhoff

Stand Wolters Noordhoff op ICT Conferentie 2008, Stand zorg en ICT 2007, Stand Wolters-Noordhoff NOT en beurscommunicatie 2007, Stand Buchmesse 2006  (Wolters Kluwer Education)