In een Wisdom Circle ga je op zoek naar je diepere wijsheid. Naar de plek waar je inspiratie en weten stromen. Deze plek vind je gemakkelijker in verbinding. Door onderdeel te worden van een groter geheel, maak je makkelijker contact met de ruimte die daar is. Die ruimte ontstaat dan ook in jezelf. Vanuit die ruimte kom je meer los van je dagelijkse gedachtestroom en kunnen er andere invallen binnen komen. Je zult ontdekken dat sommige antwoorden op vragen die je hebt helemaal niet meer zo belangrijk worden. Je krijgt een ander perspectief. Een wisdom circle laat je even heerlijk herbronnen en bij jezelf komen én jezelf overstijgen. In de cirkel zelf gaat het vaak nog meer om de ervaring dan om de woorden. Woorden dienen zich soms pas later aan. Maar je zult zien dat na de cirkel je bewustzijn van je patronen is toegenomen en je er gemakkelijker uit kunt stappen.